Slide backgroundSlide thumbnail

Xin chào!

Hello!

Ni hao!

Bonjour!

Privyet!

Guten Tag!

Jambo!

Chương trình Montessori

Chương trình học 3-6 của Montessori có một khối lượng kiến thức khổng lồ nhưng lại dễ dàng một cách…

Đọc thêm

Đội ngũ nhân sự

Casa Hanoi là một tập thể những người tâm huyết, yêu thích và chọn sự nghiệp đồng hành cùng trẻ…

Đọc thêm

Cơ sở vật chất

Kiến trúc của Casa Hanoi được thiết kế thuận theo tự nhiên, tôn trọng các nguồn tài nguyên gió, nước,…

Đọc thêm