Nhật ký tháng 10

Date: Tháng Mười Hai 8, 2015 Author: yenbui Categories: Nhật ký Casa Hanoi

Biết rằng các gia đình rất mong chờ nhật ký tháng 10 vì có biết bao hoạt động sinh động và những lễ hội vui vẻ.  Và tập thể các thầy cô Casa Hanoi vẫn nỗ lực ghi lại nhật ký hàng ngày, từ đó có dịp suy ngẫm lại và rút ra những bài học cho chính giáo viên để mỗi ngày của trẻ chất lượng hơn. Nhật ký tháng 10 đã xuất bản muộn hơn dự kiến vì khâu edit cuối cùng đúng vào lúc bác Hương bị ốm. Bắt đầu từ nhật ký tháng 11, Casa Hanoi sẽ làm  nhật ký theo tuần vì số lượng học sinh đông hơn. Hẹn gặp lại trong tháng tiếp theo!

 

English EN Tiếng Việt VI