Lịch năm học 2015 – 2016

Lịch năm học tại Casa Hanoi được quản lý trên Google calendar. Chúng tôi sẽ cập nhật các sự kiện tại đây. Phụ huynh có thể theo dõi và đưa vào lịch quản lý của cá nhân để thuận tiện cho việc kết hợp với Casa Hanoi trong việc chuẩn bị cho con.

English EN Tiếng Việt VI