Đội ngũ nhân sự

Happy teachers change the world – Đó là chân lý trong ngôi nhà của chúng tôi. Casa Hanoi là một tập thể những người hạnh phúc hay đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong, có chung một tần số và gặp nhau tại cùng một điểm. Chúng tôi luôn ý thức và hiểu rõ về sứ mệnh, vai trò của người giáo viên mầm non theo như triết lý Montessori.

Người lớn đóng vai trò hỗ trợ trẻ tự lập về thể xác, đồng thời phụng sự về linh hồn nơi trẻ”.

Maria Montessori

Chúng tôi tin rằng để xây dựng một môi trường Montessori, ngoài môi trường lớp học đúng triết lý Montessori, môi trường làm việc của người lớn cũng đảm bảo đúng tinh thần như vậy. Chỉ khi người lớn được sống trong môi trường Montessori cả về vô hình và hữu hình, các con mới có thể cảm nhận toàn bộ nguồn năng lượng cân bằng ở ngôi nhà đó.

Casa Hanoi được xây dựng trên nền tảng là NGÔI NHÀ của trẻ thơ, do vậy nguồn nhân lực của ngôi nhà là bao gồm tất cả những người lớn quanh trẻ; cha mẹ của Casa Hanoi luôn đồng hành cùng nhà trường để tạo dựng một môi trường nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ và hỗ trợ sự chuyển hóa bên trong của mỗi người lớn.

English EN Tiếng Việt VI