Education is Help to Life

Casa Hanoi lấy slogan là “Education is Help to Life” để nhằm truyền tải tới đội ngũ và cộng đồng cha mẹ về sứ mệnh bao trùm lên tất cả của chúng tôi được gói gọn trong từ: HỖ TRỢ SỰ SỐNG. 
 
Đó chính là mục đích của giáo dục Montessori, cũng là tên bài giảng đầu tiên trong cuốn sách Những bài giảng năm 1946 được bà giảng tại khóa học ở London năm 1946, lần đầu tiên khi bà và con trai Mario trở về châu Âu sau bảy năm lưu trú bắt buộc tại Ấn Độ trong Thế chiến thứ II.

 

Bà nói “Giáo dục là sự hỗ trợ mà chúng ta cung cấp cho sự sống để nó phát triển hết nguồn lực vĩ đại của mình”. Sự sống ở đây có thể hiểu là thực tại của đời sống tâm linh và đời sống bên ngoài của trẻ. Sự hỗ trợ ở đây chính là NGƯỜI LỚN và MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CHUẨN BỊ. Maria Montessori cũng nói: “Trước khi chúng ta có thể cho sự trợ giúp, chúng ta cần phải thấu hiểu; chúng ta cần phải lần theo con đường từ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành. Nếu chúng ta có thể hiểu thì chúng ta có thể trợ giúp và sự trợ giúp này phải là kế hoạch giáo dục của chúng ta: Để giúp con người phát triển không phải là thiếu sót, đau khổ của họ mà là sự vĩ đại của họ”.

 

Từ việc quan sát trẻ, quan sát những dấu hiệu từ trẻ, bà đã nhìn thấy những điều kỳ diệu hiển lộ ở trẻ thơ, bà nói: “Tôi muốn gọi đây là Phương Pháp Của Trẻ Thơ, không phải là Phương Pháp Montessori”.

 

Maria Montessori đã để lại cho chúng ta những chỉ dẫn để thấu hiểu trẻ thơ, điều được bà gọi là MỘT KẾ HOẠCH – MỘT PHƯƠNG PHÁP  dành cho tất cả những ai quan tâm tới trẻ thơ và muốn giúp đỡ sự sống của “CON NGƯỜI”.

 

Trong suốt tiến trình đi theo sự hướng dẫn của người Mẹ Maria Montessori từ ngày 1/7/2015 (ngày thành lập Casa Hanoi), Casa Hanoi đã từng bước thấm sâu hơn, hiểu tâm hồn trẻ thơ hơn; từ đó Tâm hồn Casa Hanoi ngày mạnh mẽ hơn, tròn trịa hơn để HỖ TRỢ tới nhiều SỰ SỐNG của trẻ thơ.

English EN Tiếng Việt VI