Nhật ký tháng 7/2015

Date: Tháng Tám 7, 2015 Author: Casa Hà Nội Categories: Nhật ký Casa Hanoi

Casa Hanoi rất cảm thông với các phụ huynh không có điều kiện được lớn lên cùng con và có mặt ở những mốc quan trọng trong cuộc đời con. Chúng tôi, những người may mắn được chứng kiến những sự kiện đó sẽ cố gắng ghi lại những khoảnh khắc vô giá đó qua Nhật Ký Ảnh và Nhật Ký Viết gửi cho các bố mẹ cuối mỗi tháng để các bố mẹ luôn được đồng hành cùng con.

Nhật ký này ghi lại một phần nhỏ các câu chuyện xảy ra tại Casa Hanoi vào tháng 7/2015.

Lưu ý: Cuộc sống thực hàng ngày của các bạn thú vị hơn nhiều so với nhật ký này vì có rất nhiều điều xảy ra các thầy cô không thể nhớ hết, ghi hết, cũng như không thể diễn ra lại một cách sinh động như thực tế đã xảy ra được.

English EN Tiếng Việt VI