Nhật ký tháng 8/2015

Date: Tháng Chín 6, 2015 Author: Casa Hà Nội Categories: GÓC CHA MẸ, Nhật ký Casa Hanoi

Cuộc sống ở Casa Hanoi mỗi ngày là biết bao câu chuyện thú vị, khiến các thầy cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiếc rằng chúng tôi không có đủ thời gian để ghi hết lại những câu chuyện đã xảy ra.

Nhật ký này là một phần nỗ lực của đội ngũ các thầy cô Casa Hanoi, mong chia sẻ được phần nào những câu chuyện thú vị đó với các phụ huynh của Casa Hanoi.

English EN Tiếng Việt VI