Đôi Tay và Định Trí

Date: Tháng Năm 29, 2020 Author: Casa Hà Nội Categories: GÓC CHA MẸ, Montessori tại nhà, Nhật ký Casa Hanoi

Khi đôi bàn tay được hỗ trợ để trở nên linh hoạt, khéo léo thông qua những hoạt động từ đơn giản tới phức tạp; từ công cụ là đôi bàn tay “ màu nhiệm” ấy và được người thầy nội tại dẫn dắt, trẻ sẽ có những khoảng thời gian làm công việc mà mình tự chọn lựa với một trạng thái định trí sâu sắc. Từ đó mà hỗ trợ cho Tâm Trí của trẻ thêm vững mạnh. Và kết quả khi nhìn bằng mắt thường là những điều bất ngờ như một bức tranh vẽ với phong cách thật tự nhiên, những bức thêu thật tỉ mỉ hay những tạo hình từ đất sét đầy sáng tạo. Sự ẩn sâu bên trong mà chúng ta không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận là sự sáng tạo và lớn mạnh về Tâm Trí của trẻ mỗi ngày.
(Để hiểu hơn về Tâm Trí trong Montessori, bạn đọc vui lòng tham khảo Tâm Trí Thẩm Thấu tại link https://www.youtube.com/watch?v=xEuVwQxxaWE&t=21s)
Nguồn: www.casahanoi.edu.vn

FB:https://www.facebook.com/casahanoi/?__tn__=kC-R&eid=ARCCRDR8AxQhU0WogAOOCFouO75PvBvgJziOze6-ASELKqh0tFsm-GNxQIR9NS8umELCtRz1sISYjPwm&hc_ref=ARTDRNNE8_L0BjJUWMxTFebcXdMG3txflN6XstcPfWZX-F7mcmGrQFnMJGZje8_3Psg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAewm5W8I67io13ZTnW9d9SBE_rOU03C8s5FENMsFFdsFWv20PeN6uquEaLbp8coSBnuh7R2papiO476xz8U7SNcR3x6W5YNtJ-7Dz5d4bfaH6tb5ADgCQv1nJssHuoXxF4IFObjMepLwjHnneIeA8Wqc9CrJzpQCMvPOCDQ7v9ZdHeeryvNEjEMesbGDHWNnWBOVvKyANoz319IVtzzwRzl-QGH6dNYQbxYCTePmEK-Zi2ZPpUF5NrZc_W0FOQiowOI0VHMre1rWDsL2Vw62rrXxYKz4cz01QLt5v_PkWiB_j_t81qh0T-UTzy3GkiWaJirXWKPFlskU_V16yuQ4EA3ETv4Bhb4ju0_J3zffzkEyvSjUSBZ69RGZk

English EN Tiếng Việt VI